Geef mij een project en ik zorg dat het volgens afspraak wordt gerealiseerd

NetObjects Fusion EssentialsSinds 1985 ben ik werkzaam in de zakelijke dienstverlening en vanaf 2005 als zelfstandige onder de naam Change To Improve Consultancy.

Al bij al heb ik zo’n 30 jaar in verschillende branches en bij organisaties van 20 tot 20.000 fte,  management-,  projectmanagement- en auditrollen vervuld. Gaandeweg heb ik vaardigheden ontwikkeld in het met succes opzetten en sturen van programma’s en projecten in politiek gevoelige en complexe situaties, in het vlot trekken van vastgelopen releases en projecten, in het optimaliseren van bedrijfsprocessen en in het leiden van grootschalige complexe migratietrajecten.

In mijn werk ben ik consciŽntieus, creatief, resultaatgericht en hecht veel waarde aan respectvolle onderlinge relaties. Door het te bereiken doel helder te maken en de teamleden uit te nodigen hun kwaliteiten in te zetten, creŽer ik een succesvol team.

Door soepel mee te bewegen met de organisatie, met afdelingen en met mensen, wordt steevast het doel van de opdracht bereikt, binnen overeengekomen criteria als tijd, budget en specificaties

Ik help u graag bij uw volgende uitdaging!

Frans Tiel

 

Change To Improve Consultancy